Wat is osteopathie

Osteopathie is een holistische, manuele geneeswijze die aan de hand van het opsporen en behandelen van bewegingsverliezen in het lichaam het zelfgenezend vermogen optimaliseert.

Holistisch: het lichaam is één geheel, de verschillende delen van het lichaam beïnvloeden elkaar. De onderliggende factoren van een klacht bevinden zich dus vaak ver weg van de klacht zelf. Ook lichaam en geest beïnvloeden elkaar wederzijds.

Een manuele geneeswijze betekent dat onze handen de enige instrumenten zijn waarmee wordt gewerkt. Door de jaren opleiding en ervaring zijn deze handen getraind in het opsporen van bewegingsbeperkingen, zogenaamde blokkades.

“Leven is Bewegen” is één van de basisprincipes van de osteopathie. Als een structuur of orgaan goed beweegt dan wordt het optimaal doorbloed en dan heeft dit weefsel de optimale capaciteit om goed te functioneren.

De blokkades of bewegingsverliezen kunnen zich overal in het lichaam bevinden, alle weefsels hebben een beweeglijkheid of elasticiteit. Klassiek wordt dit in de osteopathie ingedeeld in 3 grote systemen: het bewegingsapparaat (parietaal), de organen (visceraal), de schedel en de vliezen (cranio-sacraal).

Het zelfgenezend vermogen: elk lichaam heeft een vermogen zelf te genezen. Indien het lichaam dit niet meer kan en er klachten ontstaan dan kunnen er blokkades zijn waardoor deze zelfgenezende krachten beperkt zijn. Door deze blokkades vrij te maken krijgt het lichaam weer de kans zijn eigen evenwicht te vinden.

Wil u meer weten over osteopathie dan verwijzen we u graag naar de onderstaande Prezi of naar de site van de professionele osteopaten

Gerelateerde Links