Contextuele Osteopathie

De gedachtengang van het coachen volgens de contextuele principes (volgens Craemer) en osteopathie passen uitermate goed samen en leiden tot nog betere resultaten. 1 + 1 is hier zeker 3.

Osteopathie
In de osteopatie gaan we op zoek naar bewegingsbeperkingen die onderliggend zijn aan de klacht. We onderzoeken en behandelen bepaalde gebieden van je lichaam waar spanning en restrictie is opgebouwd. In de osteopathie wordt gewerkt met het zelfgenezend mechanisme van de patiënt. Je kan dus stellen dat alle klachten er zijn voor jou. Ontstekingen zijn genezingsprocessen, pijn is er om je te beschermen. Meer over osteopathie.

Contextuele gedachte
De resultaten in je leven worden niet bepaald door uitwendige factoren maar worden gestuurd door je contexten, dit zijn je diepste overtuigingen over bepaalde zaken. Die heb je over alles, iedereen en zeker over jezelf. Deze contexten vormen een kader waarin bepaalde resultaten mogelijk zijn. Onze echte diepste overtuigingen zijn voor ons verstand zo vanzelfsprekend dat we er ons geen vragen meer bij stellen. We vinden dit evident. Met coaching gaan we op zoek naar diepere contexten en veranderen die samen met jou.
Meer over onze coaching.
Bezoek één van onze INFO-AVONDEN.

contextuele coaching

Contextuele Osteopathie
Bij elke klacht kan je het standpunt innemen dat de klacht er is voor jou. Een klacht heeft je altijd iets te vertellen. Wil je naar hem luisteren? Dan is contextuele osteopathie zeker iets voor jou.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • we vertrekken van de klacht (lichamelijk) en onderzoeken en behandelen deze samen met het denk- of gevoelspatroon (geest) dat daar onderliggend aan is.
 • we vertrekken van een vraag of probleem waarmee je worstelt (zakelijk, relationeel, persoonlijk, financieel), onderzoeken en behandelen dit samen met de lichamelijke repercussies daarvan.

Zowel het lichamelijke als het geestelijke wordt dus op een effectieve, resultaatgerichte manier aangepakt.

Praktisch:

 • Er wordt de tijd genomen voor een dubbele behandeling
 • Het eerste deel bestaat uit een osteopathische behandeling, het tweede uit contextuele coaching (of omgekeerd).
 • Osteopathisch worden bewegingsblokkades losgemaakt, contextueel worden denk- en gevoelsblokkades losgemaakt.
 • duur: 1u
 • prijs: 120€

Voor al wie:

 • naast de klacht ook de onderliggende factor of stress willen aanpakken
 • een vraag heeft waar hij steeds weer tegen aanloopt.
 • overtuigd is dat lichaam en geest onafscheidelijk zijn
 • aan het stuur van zijn eigen leven wil zitten
 • achter de klacht wil kijken
 • bereid is tot het innemen van een ongewoon (maar natuurlijk) standpunt
 • bereid is tot verandering

Het verhaal van Frederik

Frederik heeft een burn-out en moet een aantal weken thuisblijven van het werk. Hij is moe en uitgeblust. Hij wil nog verder werken, maar kan echt niet meer.

Wat zijn we dan snel geneigd om te doen? We proberen de werkomstandigheden te veranderen, wat rust en medicatie voor te schrijven om zijn lichaam er weer bovenop te helpen en opnieuw verder te doen op dezelfde manier. Dit is echter een lapmiddel dat Frederik in het verleden al niet hielp. Want de symptomen zijn nu terug en erger dan de vorige keer.

Het nut van contextuele osteopatie voor Frederik

Wat is de aanpak van contextuele osteopathie? Frederiks lichaam communiceert duidelijk dat het zo niet verder kan. Niet het werk heeft hem uitgeblust maar een diepere context heeft gewerkt waardoor Frederik zichzelf heeft uitgeblust. Hoe behandelen we Frederik met contextuele osteopathie?

Wij maken zijn lichaam osteopathisch los en zoeken tegelijkertijd naar een diepere context. Zo leefde bij Frederik de rotsvaste overtuiging dat een resultaat maar goed kan zijn als het heel veel inspanning heeft gekost. Dit is een context waar vele mensen in onze maatschappij mee worstelen, er moet namelijk hard gewerkt worden! Deze context belet Frederik echter om zijn grenzen te stellen, want alleen hard werken maakten zijn resultaten de moeite waard.

Een nobele gedachte

Frederik kreeg deze context al ingelepeld in zijn jeugdjaren en draagt deze al heel zijn leven mee. Het is altijd druk druk druk. Zijn innerlijke sturende kracht wil rust maar zijn verstand heeft vroeger geleerd dat er moet gepresteerd worden.

Innerlijk veranderd

Door het inzicht en de wil er iets bij zichzelf aan te veranderen ziet het leven er voor Frederik nu heel anders uit. Dankzij de contextuele aanpak leert hij duidelijk zijn grenzen aangeven. Hij ervaart het heil daarvan ook in andere gebieden van zijn leven. Zo is niet alleen zijn werk veel aangenamer maar ook in zijn relatie loopt het gesmeerd en kan hij sindsdien spreken over een vervulde relatie. Frederik heeft zelf weer het stuur in handen genomen, zowel prive als professioneel. En ook de werkgever waardeert het hernieuwde werkplezier van Frederik.

Zo kan elke klacht ook contextueel bekeken worden.