STEUN ONZE ERKENNING

online petitie voor een goede erkenning van ons beroep.

Osteopathie is een prachtig beroep. Nu dreigt, door een uitblijven van de erkenning, osteopathie onder de BTW-wetgeving te vallen. Dit betekent zou voor de patiënt een prijsstijging betekenen van 21%.

Steun de erkenning die ons beroep verdient. Klik HIER en vul de velden in. Elke handtekening is welkom.

2016 zal druk zijn met vele acties voor ons mooie beroep. Hiervoor zullen we jullie stem broodnodig hebben.

Het recente contact met het kabinet De Block van nu dinsdag 26 januari 2016 heeft geen goede vooruitzichten voor opgeleverd.

Om te kunnen strijden tegen de mogelijke onverteerbare voorstellen (o.a. osteopathie met voorschrift, heffen van BTW = meerprijs van 21%, ..) van mevrouw de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, wensen we een enorme databank van te contacteren medestanders aan te leggen. We nodigen jullie, je omgeving en jouw familie uit om deel te nemen aan deze actie.

Klik HIER om je stem te laten horen en vul de nodige velden in.

Indien we allemaal deelnemen aan deze actie kunnen we allicht makkelijk een juridisch bruikbare databank samenstellen met de gegevens van 100.000 personen.

Deze medestanders kunnen we op het gepaste moment bereiken en vragen om mee actie te ondernemen.

We rekenen op jullie allen om een maximum aan mensen zich te laten inschrijven.

Je kan het effect nog vergroten door dit bericht door te sturen aan kennissen en familie.

Deze oproep is jouw ultieme kans om onze patiënten en het beroep een wettelijk kader te garanderen met de osteopathie als officieel zorgberoep met vrije toegang.