Osteopathie effectief bij migraine

Clinical Trial bevestigt bevindingen in praktijk.

Migraine is een veel voorkomende klacht. Een kleine 10% van de bevolking heeft er al eens zelf last van gehad. We weten ook dat het een zeer invaliderend probleem is waarmee je nauwelijks normaal kan functioneren.

In de klassieke geneeskunde helpt men enkel met het bestrijden van het symptoom. Pijnstillers of andere medicijnen helpen bij sommiigen maar er wordt nauwelijks gezocht naar onderliggende factoren.

Dat osteopathie meestal een gunstig effect heeft op migraine weten we in de praktijk uit ervaring. Nu wordt het ook aangetoond in een clinical trial.

105 patiënten met migraine werden in deze studie gevolgd. Ze werden ingedeeld in 3 onderzoeksgroepen:

 • groep 1 waarbij osteopathie en medicatie werd gebruikt
 • groep 2 waarbij een placebo of een schijnbehandeling en medicijnen werden gebruikt
 • in groep 3 werden enkel medicijnen toegediend.

De patiënten kregen 8 behandelingen in een periode van 6 maanden.

De metingen werden gedaan adhv vragenlijsten en gemeten werd:

 • de frequentie van migraine
 • de intensiteit van de pijn
 • hoeveelheid medicijnen
 • beperkingen in het dagelijkse leven door migraine.

De conclusie van de studie is duidelijk: Groep 1 scoort significant beter dan groep 2 en groep 3. Dit betekent dat bij deze patiënten osteopathische behandeling bij migraine duidelijk effectiever was dan de puur medicamenteuze behandeling.

8 osteopathische behandelingen verminderden de klachten bij migraine significant beter dan een behandeling die enkel bestaat uit medicijnen. De osteopathische behandelingen brachten en verbetering in:

 • de intensiteit van de migraine
 • de frequentie van de aanvallen
 • de inname van medicijnen
 • de beperking in het dagelijkse leven.

>> Studie