Huid contact moeder – baby van cruciaal belang

Skin to skin care 20 jaar later

Zaterdag 24 december 2015 kwam onze tweede dochter, Louisa, op de wereld en dat via keizersnede. Door de fusie van de ziekenhuizen was het ongebruikelijk onmiddellijk huid-op-huid contact te hebben tussen moeder en baby bij een keizersnede. De moeders ontwaken zelfs op de recovery tussen de andere patiënten en de baby is enkele uren alleen.
Voor ons was het heel belangrijk dat Louisa onmiddellijk skin-to-skin contact had met de moeder. Mede door de zeer goede, persoonlijke begeleiding werd ons dat mogelijk gemaakt.

In een onderzoek is het effect duidelijk geworden van het huid-op-huid contact en wel in een follow-up studie van 20 jaar.

In deze studie komt naar voor dat premature kinderen die in de eerste dagen veel huidcontact hadden met de borst van de moeder (buiten borstvoeding) significant gezonder zijn als tiener en jong volwassene

Deze techniek, ook Kangaroe-Care genoemd, stond er al om bekend dat hij leidt tot minder kindersterfte (maar liefst 61% minder) en betere ontwikkeling van het kind. Nu wordt in dit onderzoek ook aangetoond dat er een effect is van maar liefst 20 jaar.

De Kangaroe-care kinderen:

  • hebben meer kans dat de borstvoeding lukt
  • hebben minder kans op ernstige infecties waar opname voor nodig is
  • scoorden beter op taal- en wiskundetests
  • verdienden op jong-volwassen leeftijd meer.
  • waren op 20-jarige leeftijd minder agressief, impulsief en hyperactief (dit verschil was grootst als de moeders arm waren)

De verklaring waarom dit zo is, is nog niet gegeven. Voor ons ligt dit echter voor de hand. Vertrouw op je natuurlijke instinct. Het moeder-kind contact is zo belangrijk.
Een mogelijk effect is ook dat de ouders die dit doen anders tegenover hun kind staan. Het kan dus bilateraal werken.

Bij ‘3 osteopaten’ staan we voor een natuurlijke aanpak. Laat je niet steeds leiden door het ‘normale’ denken in onze maatschappij. Het leidt tot stress en alles doen in functie van prestatie. Het belangrijkste is dat je geniet van je kind